วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การใช้โปรเจคเตอร์

การวิเคราะห์การใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ 

โปรเจคเตอร์ มีอยู่ 2 ระบบ ที่ใช้งานทั่วไป คือ

1. ระบบ LCD
2. ระบบ DLP

1. ระบบ LCD 

                     หลักการทำงานของ ระบบ LCD Projector เริ่มจากการใช้หลอดไฟ กำลังไฟส่องสว่างสูงประเภท หลอดเมทัล-ไฮไลท์ หรือหลอดUHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลังส่องสว่างกำเนิดแสงโดยแสงจะวิ่งผ่าน DICHROIC MIRROR (กระจกสะท้อนกรองแสง) และแสงวิ่งผ่านเลนส์ โดยเลนส์ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็น 3 ทาง และผ่านกระจกแม่สี คือแดง -RED (R) , เขียว - GREEN (G) และน้ำเงิน -BLUE (B) เพื่อให้แสงแต่ละสีผ่านไปสู่ LCD PANEL ของแต่ละสี ซึ่งแต่ละสีจะประกอบไปด้วยจำนวนแผงพิกเซล (PIXELS) เล็กๆ มากมาย แต่ละ PIXEL จะถูกควบคุมด้วย สัญญาณไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดให้แสงแต่ละสีผ่านไปที่จอภาพได้ โดยแสงที่ผ่าน PIXELจะผ่านเลนส์รวมแสงเพื่อผสมแม่สี ทำให้เกิดภาพขึ้นที่เลนส์ และแสงจะถูกยิงออกไปที่จอรับภาพ จึงทำให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ

อาการที่เสียบ่อยคือ 
- อาการเปิดแล้วดับ หรือ หลอดจุดแล้วดับ เหมือนเครื่องทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ดับ
- ภาพเป็นเส้นตรงหรือเป็นดวงหรือเป็นจุดสีหรือสีออกไม่ครบหรือสีเพื้ยน
- ตัวหนังเสือเลื่อนหรือภาพซ้อนหรือมีแถบสีขึ้นข้างจอไม่ว่าจะ บน ล่าง ซ้าย ขวา
- เครื่องเปิดไม่ติด

2.ระบบ DLP 
                   หลักการทำงานของเครื่องฉาย DLP Projector DLP นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งของการนำเสนอ ที่มีอนาคตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า LCD และปัจจุบัน มีการพัฒนาไป จนถึงการใช้แทนเครื่องฉายภาพยนตร์DLP มาจากคำว่า Digital Light Processingหัวใจ ของเครื่องฉายภาพ ระบบ DLP ก็คือ ตัวกำเนิดภาพ ที่เรียกว่า DMD
                    DMD มาจากคำว่า Digital Micro-Mirror Device หลักการทำงานของ Projector ระบบ DLP เริ่มจาก การใช้หลอดไฟประเภท UHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลังส่องสว่างกำเนิดแสง หลังจากนั้นแสงจะวิ่งผ่านlensรวมแสง และวิ่งผ่านColor Wheel ซึ่ง Color Wheel จะทำหน้าที่กำเนิดสี หลังจากนั้นแสง จะวิ่งผ่าน Lens อีกครั้งหนึ่งเพื่อกระจายแสง และแสงจะวิ่งต่อไปยัง DMD chip ซึ่ง DMD chip จะทำหน้าที่กำเนิดภาพ หลังจากแสงไปกระทบ DMD Chipแล้ว จะทำให้แสง สี ภาพ ผสมกัน และ แสงจะส่งไปยัง Lens และจอรับภาพต่อไป ดังภาพ

อาการที่เสียบ่อยคือ 
- อาการเปิดแล้วดับ หรือ หลอดจุดแล้วดับ เหมือนเครื่องทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ดับ
- ภาพเป็นเส้นตรงหรือเป็นจุด
- ภาพมีแถบสีดำหรือเหลือง
- สีออกไม่ครบ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การแก้ปัญหาโปรเจคเตอร์

ปัญหาต่างๆและแนวทางแก้ไขโปรเจคเตอร์เสีย

อาการที่เสียบ่อยคือ 
- ภาพเป็นเส้นตรงหรือเป็นจุด
- ภาพมีแถบสีดำหรือเหลือง
- สีออกไม่ครบ                  
- อาการเปิดแล้วดับ หรือ หลอดจุดแล้วดับ เหมือนเครื่องทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ดับ

ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไขเบื้องต้น
หากไฟ Lamp สว่างเป็นสีส้มเข้ม  โปรดเปลี่ยนหลอดภาพใหม่
หากไฟ Lamp สว่างเป็นสีส้มเข้มตลอด  แสดงว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ ร้อนเกินไป  
เครื่องจะหยุดแสดงผลและจะหยุดทำงานอัตโนมัติ  วิธีแก้ไขเบื้องต้น และจะหยุด
ทำงานอัตโนมัติ  วิธีแก้ไขเบื้องต้น  ให้ปิดเครื่องรอจนเครื่องเย็น ลองเปิดเครื่องฉาย
อีกครั้ง  หากยังมีปัญหาเหมือนเดิม  ติดต่อเรา 093-8245820
หากไฟ LAMP และ Temp  กระพริบเป็นสีส้ม หรือแดง  แสดงว่าระบบควบคุมระบาย
ความร้อนของโปรเจคเตอร์มีปัญหา  เครื่องจะหยุดแสดงผล  และจะหยุดทำงานอัตโนมัติ
- วิธีแก้ไขเบื้องต้น  ให้ปิดเครื่องรอจนเครื่องเย็น
ลองเปิดเครื่องฉายอีกครั้ง  หากยังมีปัญหาเหมือนเดิม ติดต่อเรา 093-8245820

เกี่ยวกับเรา

ไทยแลมป์พาร์ท (Thai Lamp Part ) 

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559
เพื่อจำหน่ายหลอดภาพ และอะไหล่โปรเจคเตอร์โดยเฉพาะ
สนับสนุน งานบริการ งานซ่อมโปรเจคเตอร์ ของผู้ใช้งานทั่วไป
และจัดจำหน่ายโดยตรงกับลูกค้าองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ

กลุ่มสินค้า อะไหล่ Projector DMD Chip (อะไหล่โปรเจคเตอร์ แก้ไขปัญหาภาพเป็นจุดของ DLP Projector)

กลุ่มสินค้า อะไหล่ Projector Lamp (อะไหล่หลอดภาพโปรเจคเตอร์ แก้ไขปัญหาประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเปลี่ยนหลอดเพียงอย่างเดียว)
จากการดำเนินงาน ด้านการจำหน่ายหลอดภาพ และซ่อมโปรเจคเตอร์ ของ
ไทยแลมป์พาร์ท (Thai Lamp Part )
โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโปรเจคเตอร์  ทำให้ลูกค้า มั่นใจ ในสินค้า และบริการเกี่ยวกับเรา