การชำระค่าสินค้า ค่าบริการและการจัดส่ง


ราคาสินค้าที่ รวมค่าจัดส่ง ได้แก่
1. สินค้าประเภท หลอดภาพโปรเจคเตอร์
2. สินค้าประเท DMD Chips  
3. การซ่อมโปรเจคเตอร์และเปลี่ยนอะไหล่กับ Thailamppart Group

ราคาสินค้าที่ ไม่รวมค่าจัดส่ง ได้แก่
1. อะไหล่อื่นๆที่ไม่ใช่หลอดภาพและDMD Chips โปรเจคเตอร์ 

ราคาค่าบริการ จัดส่งสินค้าและบริการ
1. สินค้ามีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5 kg   ค่าจัดส่ง 50 บาท  
2. สินค้ามีขนาดเล็ก น้ำหนักตั้งแต่ 5-10 kg   ค่าจัดส่ง 100 บาท
3. สินค้ามีขนาดเล็ก น้ำหนักตั้งแต่ 10-15 kg   ค่าจัดส่ง 200 บาท
4. สินค้ามีขนาดเล็ก น้ำหนักตั้งแต่ 15-20 kg ขึ้นไป   ค่าจัดส่ง 250 บาท

การชำระเงิน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร

กรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงิน ทางLine ID 0938245820 หรือ
โทรศัพท์ 093 8245820

การจัดส่งสินค้าและการจัดส่งเครื่องโปรเจคเตอร์ 
1. หลังจากได้รับการแจ้งหลักฐานการชำระสินค้าและบริการ
    - ก่อนเวลา 12.00น. ของวันที่ชำระเงิน จะจัดส่งในวันที่ชำระเงิน
    - หลังเวลา 12.00น. ของวันที่ชำระเงิน จะจัดส่งในวันที่ถัดไป
2. ระยะเวลาการขนส่งและการรับสินค้า  ขึ้นอยู่กับบริษัทส่งสินค้านั้นๆ

ความคิดเห็น