การใช้โปรเจคเตอร์


วิเคราะห์การใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ 


โปรเจคเตอร์ มีอยู่ 2 ระบบ ที่ใช้งานทั่วไป คือ

1. ระบบ LCD
2. ระบบ DLP
3. ระบบ LED

1. ระบบ LCD 

                     หลักการทำงานของ ระบบ LCD Projector เริ่มจากการใช้หลอดไฟ กำลังไฟส่องสว่างสูงประเภท หลอดเมทัล-ไฮไลท์ หรือหลอดUHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลังส่องสว่างกำเนิดแสงโดยแสงจะวิ่งผ่าน DICHROIC MIRROR (กระจกสะท้อนกรองแสง) และแสงวิ่งผ่านเลนส์ โดยเลนส์ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็น 3 ทาง และผ่านกระจกแม่สี คือแดง -RED (R) , เขียว - GREEN (G) และน้ำเงิน -BLUE (B) เพื่อให้แสงแต่ละสีผ่านไปสู่ LCD PANEL ของแต่ละสี ซึ่งแต่ละสีจะประกอบไปด้วยจำนวนแผงพิกเซล (PIXELS) เล็กๆ มากมาย แต่ละ PIXEL จะถูกควบคุมด้วย สัญญาณไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดให้แสงแต่ละสีผ่านไปที่จอภาพได้ โดยแสงที่ผ่าน PIXELจะผ่านเลนส์รวมแสงเพื่อผสมแม่สี ทำให้เกิดภาพขึ้นที่เลนส์ และแสงจะถูกยิงออกไปที่จอรับภาพ จึงทำให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และเป็นธรรมชาติ

อาการที่เสียบ่อย
- อาการเปิดแล้วดับ หรือ หลอดจุดแล้วดับ เหมือนเครื่องทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ดับ
- ภาพเป็นเส้นตรงหรือเป็นดวงหรือเป็นจุดสีหรือสีออกไม่ครบหรือสีเพื้ยน
- ตัวหนังเสือเลื่อนหรือภาพซ้อนหรือมีแถบสีขึ้นข้างจอไม่ว่าจะ บน ล่าง ซ้าย ขวา
- เครื่องเปิดไม่ติด

2.ระบบ DLP 
                   หลักการทำงานของเครื่องฉาย DLP Projector DLP นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งของการนำเสนอ ที่มีอนาคตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า LCD และปัจจุบัน มีการพัฒนาไป จนถึงการใช้แทนเครื่องฉายภาพยนตร์DLP มาจากคำว่า Digital Light Processingหัวใจ ของเครื่องฉายภาพ ระบบ DLP ก็คือ ตัวกำเนิดภาพ ที่เรียกว่า DMD
                    DMD มาจากคำว่า Digital Micro-Mirror Device หลักการทำงานของ Projector ระบบ DLP เริ่มจาก การใช้หลอดไฟประเภท UHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลังส่องสว่างกำเนิดแสง หลังจากนั้นแสงจะวิ่งผ่านlensรวมแสง และวิ่งผ่านColor Wheel ซึ่ง Color Wheel จะทำหน้าที่กำเนิดสี หลังจากนั้นแสง จะวิ่งผ่าน Lens อีกครั้งหนึ่งเพื่อกระจายแสง และแสงจะวิ่งต่อไปยัง DMD chip ซึ่ง DMD chip จะทำหน้าที่กำเนิดภาพ หลังจากแสงไปกระทบ DMD Chipแล้ว จะทำให้แสง สี ภาพ ผสมกัน และ แสงจะส่งไปยัง Lens และจอรับภาพต่อไป ดังภาพ

อาการที่เสียบ่อย 
- อาการเปิดแล้วดับ หรือ หลอดจุดแล้วดับ เหมือนเครื่องทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ดับ
- ภาพเป็นเส้นตรงหรือเป็นจุด
- ภาพมีแถบสีดำหรือเหลือง
- สีออกไม่ครบ

3.ระบบ LED 
                   หลักการทำงานของเครื่องฉาย LED Projector  นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งของการนำเสนอ ที่มีอนาคตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า LCD ,และ DLP  มีการพัฒนาไป จนถึง ความสามารถให้ความคมชัดของภาพ ได้ถึง 2kหรือ 4k ได้เลย การใช้แทนเครื่องฉายภาพยนตร์   เริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดแสง ชนิด LED และผ่านชุดกำเนิดภาพ LCD HDMI  และ แสงจะส่งไปยัง Lens และจอรับภาพต่อไป 

ความคิดเห็น