ขั้นตอนการสั่งซื้อและส่งซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์1. เลือกสินค้าที่ต้องการ ละสอบถามรายละเอียดของสินค้าและค่าบริการ
2. Add Line  ID 093825820  E-mail : thailamppart@gmail.com
    เพื่อแจ้งรายละเอียดสินค้าและค่าบริการ  เพื่อแจ้งรายละเอียด
    การโอนค่าสินค้าและค่าบริการ
    - หลังจากได้รับการแจ้งหลักฐานการชำระสินค้าและบริการ
        (ก่อนเวลา 12.00น. ของวันที่ชำระเงิน จะจัดส่งในวันที่ชำระเงิน)
        (หลังเวลา 12.00น. ของวันที่ชำระเงิน จะจัดส่งในวันที่ถัดไป)
    - ระยะเวลาการขนส่งและการรับสินค้า  ขึ้นอยู่กับบริษัทส่งสินค้านั้นๆ

ความคิดเห็น